STAVEBNÁ ČINNOSŤ:

Realizujeme stavby všetkých druhov od rekonštrukcie bytových a rodinných domov, nebytových priestorov po ich kompletnú výstavbu „na zelenej lúke“. Okrem toho ponúkame v spolupráci s osvedčenými partnermi aj súvisiace služby – geodetické práce, technický dozor, projekčnú a inžiniersku činnosť a iné.

Rodinné domy na kľúč od projektu až po odovzdanie stavby vrátane všetkých dokumentov k úspešnej kolaudácii. Možnosť zhotovenia len časti stavby (hrubá stavba či základová doska). Dokončenie rozostavanej stavby, zatepľovacie, maliarske a tesárske práce apod.

Rekonštrukcie bytových jadier, rodinných domov, zateplenie a opravy fasád, realizácie rôznych prístavieb a nadstavieb, opravy či výmena strechy, rekonštrukcie kancelárií a mnohé ďalšie.

Kompletné oplotenie objektov, altány, garáže, vjazdové brány, parkoviská, chodníky, zámková dlažba, terasy, terénne úpravy v okolí domu, ďalšie drobné stavební práce podľa predstav klienta.

Pri výstavbe používame moderné technológie a kvalitné materiály. Vždy ponúkame materiály a technológie nad rámec platných noriem. Všetky stavebné úpravy vykonávame odborne na základe našich dlhoročných skúseností.


PREKLADATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

Zaisťujeme preklady z/do všetkých európskych jazykov, vrátane prekladov úradne overených a opatrených pečiatkou súdneho prekladateľa.

Preklady z českého do slovenského jazyka a naopak ponúkame za cenu 5,- € / NS.


GDPR:

Ponúkame služby v oblasti vypracovania interných predpisov a doplnenia zmluvných vzťahov, tak aby boli v súlade s platným znením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektu údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.